.

Reglementen 2024

Om het toernooi zo goed mogelijk te laten verlopen is er een reglement opgesteld. U wordt vriendelijk verzocht hier kennis van te nemen, en ook andere betrokkenen (turnsters, ouders, juryleden etc.) hiervan op de hoogte te stellen.

Het reglement 2024 is als PDF bestand in te zien.