.

Algemene informatie 2024

Op deze pagina kunt u algemene informatie over het toernooi vinden. Vergeet ook niet om de Reglementen te bekijken als u een vraag heeft, daar staat meer specifieke informatie in dan op deze pagina.

» Team

Een team bestaat uit maximaal 6 turnsters. Alle turnsters turnen op een toestel, de 3 hoogste scores tellen mee voor het teamtotaal op een toestel. Daarnaast telt de score van de turnster mee voor de individuele ranking.

Je kunt een middenbouw en/of een bovenbouw team inschrijven. Voor beide zijn er diverse categorieën. Een team mag samengesteld worden uit turnsters uit het zelfde niveau/supplement zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Middenbouw
Supplement niveau 5Supplement niveau 6Supplement niveau 7
Pupil 2014Pupil 2014Pupil 2014
Pupil 2013Pupil 2013Pupil 2013
Pupil 2012Pupil 2012Pupil 2012

Bovenbouw
Supplement GSupplement H
JeugdJeugd
JuniorJunior
SeniorSenior

Wanneer een vereniging onvoldoende turnsters heeft om een team te vormen zal er gekeken worden of deze bij een andere vereniging kunnen worden samengevoegd. Je kunt dus ook 1, of 2 turnsters inschrijven. Stuur in dit geval voor 2 december een email naar info@donarteamcup.nl met daarin de namen en het niveau van de desbetreffende turnsters.

Aangezien er dit jaar vanuit de KNGU geen promotie/degradatie regeling is kunnen turnsters vrij worden ingeschreven per niveau. Om de wedstrijden zo sportief mogelijk te houden gaan wij ervanuit dat verenigingen hun turnsters in het juiste niveau plaatsen.

» Wedstrijdopzet

Een team turnt beide voorrondes. Hierna wordt een ranking gemaakt en door de doorstroming van de KNGU bepaald wie er doorstroomt naar de districtfinales. Deze worden niet door Donar, maar door District Technische Commissie (DTC) turnen dames (TD) Zuid-Holland (Z-H) georganiseerd. LV Gymnastics ondersteund ons met het uitzoeken van de doorstroming.

Bron: https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen?sortField=From&sortDirection=ASC&month=11&year=2023®ion=8&discipline=4

» Prijzen

In de voorrondes zijn er per team meerkamp prijzen te winnen. Daarnaast zijn er individueel medailles te winnen. Deze worden verdeeld per baan onder alle turnsters in die wedstrijdronde.

» Wanneer en Waar

De Donar Team Cup zal gehouden worden op:

Voorronde 1: Zaterdag 10 en Zondag 11 februari 2024 in Turnhal Voorburg, Delflandlaan 6, 2273 CS Voorburg

Voorronde 2: Zaterdag 9 en Zondag 10 maart 2024 in Sporthal Overbosch, Vlaskamp 3, 2592 AA Den Haag

» Kosten

Voor deelname aan dit toernooi zal €17,50 per turnster, per wedstrijd gevraagd worden. Voor de kosten wordt een factuur gestuurd welke voor de wedstrijden betaald dient te zijn.

Entree voor publiek is per wedstrijddag €4,- voor toeschouwers vanaf 13 jaar en €3,- voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis naar binnen. Er kan gepind worden bij de entree.

» Toestellen

Er zal gebruik worden gemaakt van gecertificeerde toestellen, waaronder een verende vloer. Verder zullen we zo veel mogelijk de toestelvoorschriften van de KNGU aanhouden.

» Juryleden

Per team dient er voor beide weekenden een jurylid opgegeven te worden. Wanneer het jurylid/de juryleden die door de vereniging zijn opgegeven tijdens de wedstrijd niet aanwezig zijn kunnen de turnsters alleen buiten mededingen deelnemen.

Juryindeling zal voorafgaand aan de wedstrijd worden verspreid onder de juryleden en is ook online in te zien.

» Instappers

Voor Instappers geboren in 2015 of later is er in het weekend van 9-10 maart 2024 op een 3e wedstrijdbaan een wedstrijd. Voor vloer wordt hier gebruik gemaakt van een airtrackbaan. Voor deze wedstrijd is er oefenstof beschikbaar gebaseerd op de fundamentals. Deze is te vinden via de link op de homepage

Kosten zijn €17,50 per turnster.

Per 6 Instappers dient er 1 jurylid (TD1) aangeleverd te worden.

Instappers dienen op een apart inschrijfformulier aangemeld te worden, dus los van de teams.